• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

ail73

محل سکونت
بیرجند - شیراز - تهران
نام مرکز سمپاد
شهید بهشتی بیرجند
شهر
بیرجینیا(بیرجند)
مدال المپیاد
به قول بچه ها راهو باسه بقیه باز گذاشتیم
دانشگاه
شریف(ارشد)-شیراز(کارشناسی)
رشته دانشگاه
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند
جنسیت
پسر
سابقه پژوهشی
همایش های کرمان ( 3 دوره برنده شدیم)
ریاضی مشهد ( 1دوره برنده شدیم )
شیمی مشهد ( 1 دوره شرکت کردیم )
فیزیک سبزوار ( 1 دوره برنده شدیم )
شیمی اهواز ( 1 دوره شرکت کردیم)
زیست تبریز هم گمونم شرکت کردیم
هنوز باید باشه ولی یادم نیس
سابقه غیردرسی
خیلیه ...
از این هواپیما ها مدل یکی ساختیم
که این از همه با حال تر بود
اصن یه من بودم یه مدرسه و یه مسابقات سمپاد 3 دوره تا منطقه رفتیم یه دوره تا کشوری رفتیم
علایق
هوا فضا-مدرسه-بچه ها - سفر - مهندسی شیمی !
بالا