• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

سمپادیا

دهقان خلافکار128
دهقان خلافکار128
سلام به ثنای کبیر ... خوبم ... خوبی ؟!
shnava
shnava
چه عجب یادی از ما کردی رفیق؟
کم پیدایی!
البته خرده ای برت نیست زندگی خیلی شلوغ پلوغه ...
اوضاع بر وفق مراده؟
دهقان خلافکار128
دهقان خلافکار128
ای بابا ... کم سعادتیم رفیق ... ;)
اوضاع خیلی آرمانی نسیت ولی خوبه ... در کل راضیم از اوضاع ... :)
اوضاع مدیر چطوره ؟! :-" ;)
مدیریت مسئولیت سنگینی نیست هنوزم ؟!!!
  • لایک
امتیازات: Orelia
shnava
shnava
منم خوبم! مدیریت هم سلام میرسونه!!!
همین که ایستاده ای و آرمان داری یعنی اوضاعت عالیه! همین جوری پر تلاش جلو برو ...
دهقان خلافکار128
دهقان خلافکار128
چون دیدم بازار انتقاد و پیشنهاد نسبت به مدیرمون گرمه پرسیدم ببینم اگه فشاری اومده سفره دلتو وا کنی دور هم یکمم سبزی پاک کنیم ... :-" :)) ;)

عاری ... دوباره همین بحث ایستاده بودن و اینا ... :)
تو هم که داری میری جلو دیگه ... برو برو ... دارم میبینمت اون جلو جلوها ... ;)
shnava
shnava
ما دیگه کارمون از سبزی پاک کردن رد شده باید جمع شیم دور هم پیاز خورد کنیم و سرخ کنیم ...

تلاش کن! همین جوری با ذهن پویا به همه چی نگاه کن! برای منم دعا کن که اراده و همتم بالا بره ...
دهقان خلافکار128
دهقان خلافکار128
احسنت ... :)

دعا میکنم دعا کن ... ;)
بالا