• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
  ثبت نام عضویت

MarMari

 • شروع کننده موضوع
 • #1

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
هر شب برنامه‌ی روز بعد + گزارش کار روزی که گذشت
جمعه‌ها: کارنامه‌ی آزمون‌ها + تحلیل کلی

شنبه:
فصل چهار ریاضی دوازدهم (تا سر تابع مشتق): یادگیری مبحث مشتق‌پذیری و پیوستگی + تست مشتق‌گیری
فصل پنج زیست دوازدهم (گفتار اول و دوم): تکمیل یادگیری + تست آموزشی
فصل دو و سه فیزیک دوازدهم: تست


زیست گیاهی یازدهم: مرور
مباحث جانوری فصل چهار و پنج زیست دهم + هفت یازدهم: مرور
فصل سه شیمی یازدهم (تا سر پلی‌استرها): مرور
تست از مباحث مرور شده‌ی زیست و شیمی


بیست الی سی مسئله از پی‌اچ
ادامه‌ی تحلیل ماز سالیانه، قلم‌چی و ماراتون و شناسایی نقاط ضعف
 
 • شروع کننده موضوع
 • #2

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
کارنامه‌ی آزمون‌ها - هفته‌ی اول آذر ماه:
(این پست به زودی تکمیل خواهد شد.)
ماز
Screenshot_756_.png
ریاضی: همون‌طور که حدس می‌زدم، تست‌های مربوط به هر دو مبحث رو تونستم خوب جواب بدم. (مثلثات و لگاریتم هر کدوم ده تا تست داشتن که درصد تقریبا برابری توی هر دوی اون‌ها کسب کردم.)
به نظر می‌رسه کنترل زمان رو در این درس تونستم بهبود ببخشم. (بیش از نصف سوالات رو تونستم جواب بدم)

زیست شناسی: بیشترین مشکلم در فصل پنج دهم و فصل دوم دوازدهم بود. توی فصل دوم دوازدهم نیاز به تست آموزشی بیشتری وجود داره و برای فصل پنج دهم هم، مرور متن کتاب و شکل‌ها + یکسری تست مروری لازمه.

فیزیک:

شیمی:

قلم‌چی:
%D9%82%D9%84%D9%85%E2%80%8C%DA%86%DB%8C.jpg
این جای بحث داره واقعا! باید تغییراتی اعمال کنم توی نحوه‌ی آزمون دادنم در قلم‌چی.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #3

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت:
زیست‌شناسی:
دوازدهم: ۴۲ دقیقه گفتار ۱ و ۲ فصل ۵ + ۲۳ دقیقه ۲۵ تست آموزشی از گفتار ۱
یازدهم: ۳۹ دقیقه ۲۵ تست مروری از آی کیو (مضارب ۳) + مروری که تو وقت‌های مرده صورت گرفت
ریاضی: ۱:۲۵ دقیقه ۲۹ تست مشتق‌گیری
فیزیک: ۴۰ دقیقه ۲۵ تست نوسان و موج
شیمی: ۱۶ دقیقه ۷ تست از فصل اول دوازدهم
ادبیات: ۲۶ دقیقه درس ۷ + شعر حفظی
مجموعا ۱۱۱ تا تست

یکشنبه:
تست مشتق‌گیری (خیلی سبز + نشر الگو)
فصل پنج زیست دوازدهم (گفتار دوم): تکمیل یادگیری + تست آموزشی
تست فصل دوم فیزیک یازدهم (مدارها و توان)
تست فصل دوم شیمی دوزادهم (خیلی سبز جامع)


مرور گیاهی یازدهم
مرور حفظیات فصل چهارم فیزیک دهم
تست از مسائل ژنتیک


بیست الی سی تست از استوکیومتری یا پی‌اچبا وجود خوب نبودن نسبت به یک بخشی از پیشرویم، رضایت‌بخش بود. این‌که بعد از مدت‌ها تونستم خودم رو دوباره توی مسیر بندازم، خوشحال‌کننده‌ست. هر چند خیلی بهتر هم می‌تونست باشه.
 
 • شروع کننده موضوع
 • #4

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت:
زیست‌شناسی:
دوازدهم: ۳۱ دقیقه گفتار ۲ فصل ۵ دوازدهم + ۳۴ دقیقه ۳۱ تست از گفتار ۱ و ۲
یازدهم: مرور گیاهی
فیزیک: ۴۸ دقیقه ۲۵ تست از مدارهای تک حلقه و توان الکتریکی
ریاضی: ۵۶ دقیقه ۱۱ تست مشتق‌گیری

دوشنبه:
تست مشتق‌گیری (نشر الگو)
تست گفتار دوم فصل پنج زیست دوازدهم
تست فصل دوم شیمی دوازدهم
تست توان الکتریکی و مدارهای چند مقاومتی


تست گیاهی یازدهم
مطالعه درس ۶ و ۷ زمین شناسی
مرور فصل سوم شیمی دهم


تست مسائل ژنتیک
تست مسائل pH
 
 • شروع کننده موضوع
 • #5

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت:
ریاضی: ۴۵ دقیقه ۲۱ تست مشتق
زیست‌شناسی:
دوازدهم: ۴۵ دقیقه ۳۵ تست گفتار ۲ فصل ۵
۳۰ دقیقه ۲۷ تست ژنتیک (انسانی و گیاهی)
یازدهم: ۹ دقیقه ۵ تست گیاهی + مرور در وقت‌های مرده
شیمی: ۵۳ دقیقه ۲۱ تست فصل ۲ شیمی ۳
فیزیک: ۲۲ دقیقه ۱۲ تست توان و نمودارها
مجموعا ۱۲۱ تست

سه‌ شنبه:
تست حد و پیوستگی جامع
تست گفتار ۲ فصل ۵ زیست دوازدهم
تست فصل ۲ زیست دوازدهم
تست فصل ۲ شیمی دوازدهم + تکمیل یادگیری (تا آخر سلول‌های گالوانی)
تست دینامیک


تست نوسان و موج
تست فصل ۵ زیست دهم


آزمون زیست پلاس قبلی + تحلیل
 
 • شروع کننده موضوع
 • #6

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت:
ریاضی: ۴۳ دقیقه ۲۰ تست جامع حد
فیزیک: ۶۰ دقیقه ۳۶ تست دینامیک
۳۲ دقیقه ۱۵ تست نوسان و موج
زیست: ۱۹ دقیقه ۱۶ تست گفتار ۲ فصل ۵ زیست ۳
شیمی: ۳۲ دقیقه تست واکنش‌های اکسایش و کاهش
مجموعا ۹۵ تست

چهارشنبه:
تست مشتق و جامع حد و پیوستگی
تست فصل دوم شیمی دوازدهم
یادگیری گفتار ۳ فصل ۵ زیست دوازدهم + تست آموزشی
تست دینامیک و نوسان و موج


جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های چهار روز گذشته
تحلیل آزمون
تست مسائل ژنتیک و گیاهی یازدهم
مرور تستی گیاهی دهم


تست مدار فیزیک یازدهم
 
 • شروع کننده موضوع
 • #7

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت: (روز خوبی نبود. سعی می‌کنم فردا در صدد جبران بر بیام)
ریاضی: ۱:۰۴ دقیقه ۲۷ تست جامع حد و پیوستگی
زیست‌شناسی:
دوازدهم: ۵۰ دقیقه گفتار ۳ فصل ۵ + ۱:۰۶ دقیقه ۵۸ تست آموزشی
یازدهم: ۲۰ دقیقه ۱۵ تست گیاهی یازدهم
شیمی: ۴۵ دقیقه ۲۳ تست فصل ۲ دوزادهم (واکنش‌های اکسایش-کاهش و سلول‌های گالوانی)
مجموعا ۱۲۳ تست

پنجشنبه:
تست مشتق‌گیری و مشتق چپ و راست + یادگیری آهنگ تغییر و قاعده‌ی هوپیتال + تست آموزشی
تست دینامیک و نوسان و موج
تست فصل ۵ زیست دوازدهم
یادگیری گفتار ۱ و ۲ فصل ۶ دوازدهم + تست آموزشی
تست فصل ۲ شیمی دوازدهم (سلول‌های گالوانی)
تست مسائل فصل ۳ شیمی دهم


آزمون و تحلیل آزمون
تست مسائل pH
 
 • شروع کننده موضوع
 • #8

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزهایی که گذشتند:
پنجشنبه:
ریاضی: ۴۱ دقیقه ۱۸ تست مشتق
شیمی: ۲۸ دقیقه ۱۵ تست (دوازدهم و دهم)
زیست‌ شناسی: ۳۷ دقیقه یادگیری گفتار ۱ فصل ۶ دوازدهم
فیزیک: ۵۵ دقیقه ۱۴ تست نوسان و موج
۱:۱۵ دقیقه ۲۶ تست دینامیک
جمعا ۷۳ تست

جمعه:
ریاضی: ۵۰ دقیقه ۳۰ تست حد و پیوستگی جامع
۲۷ دقیقه ۱۰ تست مشتق
زیست شناسی: ۵۶ دقیقه ۴۰ تست فصل ۵ دوازدهم
۲۰ دقیقه یادگیری گفتار ۲ فصل ۶ دوازدهم
۳۰ دقیقه ۱۷ مسئله ژنتیک
فیزیک: ۲۰ دقیقه ۶ تست دینامیک + ۱:۰۰ ساعت ۳۰ تست نوسان و موج
شیمی: ۴۵ دقیقه ۲۰ تست فصل ۱ دوازدهم (مسائل pH) [ممنون از @Agm بابت پیشنهاد منبعش :‌) ]
جمعا ۱۵۳ تست

شنبه:
تست مشتق + تست مثلثات جامع
تست دینامیک
تست فصل ۴ زیست دوازدهم
تست فصل ۱ و ۲ شیمی دوازدهم


مرور حفظیات دهم
تست فصل ۶ زیست دهم
تست فصل ۳ شیمی دهم
تست فصل ۴ فیزیک دهم


دو درس آخر زمین‌شناسی
ادبیات (معنی و مفهوم بیت‌ها)
 
 • شروع کننده موضوع
 • #9

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
روزی که گذشت:
ریاضی: ۵۲ دقیقه ۲۰ تست جامع مثلثات
فیزیک: ۳۹ دقیقه ۱۴ تست دینامیک
زیست شناسی:
دوازدهم: ۳۹ دقیقه ۳۰ تست فصل ۴
دهم: ۴۱ دقیقه ۱۷ تست مروری گیاهی (فصل ۶)
شیمی:دوازدهم: ۴۷ دقیقه ۱۵ مسئله اسید و باز
دهم: ۱۱ دقیقه ۴ تست ppm
۱۳ دقیقه معنی و مفهوم ادبیات (جمع‌بندی کل نیمسال اول در ۱۳ دقیقه را با مرمر تجربه کنید.)
مجموعا ۱۰۰ تست

یکشنبه:
تست مشتق + پیشروی در مباحث
تست گفتار ۱ فصل ۶ زیست دوازدهم
تست دینامیک و نوسان و موج
تست فصل ۲ شیمی دوازدهم (سلول‌های گالوانی) + مطالعه‌ی متن کتاب درسی


تست مروری گیاهی دهم
تست محلول‌ها شیمی دهم
تست فصل ۴ فیزیک دهم


تست الگو و دنباله ریاضی دهم
لغت، املا و تاریخ ادبیات
 
 • شروع کننده موضوع
 • #10

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
اینطور که به نظر می‌رسه، بهتره بعد از گذروندن حدود ده روز مریضی و همینطور همراه داشتن عوارض بعد از اون، شروعی دوباره داشته باشم.

جمعه:
تست مشتق و حد و پیوستگی
تست فصل ۴ و ۵ زیست دوازدهم
تست فصل ۲ شیمی دوازدهم
تست نوسان و موج و دینامیک


تست مروری فصل ۶ زیست دهم
تست فصل ۲ فیزیک یازدهم
تست آمار جامع


آزمون جامع دهم
تست مسائل محلول‌ها
 
 • شروع کننده موضوع
 • #11

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
یکشنبه:
تست جامع آمار و احتمال و الگو و دنباله + تکمیل یادگیری فصل ۷ دوازدهم
مرور و تست فصل ۳ و ۴ زیست دوازدهم و فصل ۷ دهم
تست فصل ۴ فیزیک دهم
تست فصل ۱ شیمی دهم
آزمون قلم‌چی ۲ دی
تست‌های روز ۲ (۷ اردیبهشت)
 
 • شروع کننده موضوع
 • #12

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
متاسفانه چرت کوتاهی که قرار بود بعد از اون به ادامه‌ی امور رسیدگی کنم، به یک خواب عمیق تا خود صبح مبدل گردید و اینجانب به طرز فجیعی از خود رکب خوردم. فلذا امروز نیز، بخشی از وقت خویش را به جبران روز گذشته خواهم گذاشت.

یکشنبه:
ریاضی: ۲۶ دقیقه ۲۰ تست مجموعه، الگو و دنباله
زیست: ۱۶ دقیقه مرور فصل ۷ دهم
۴۵ دقیقه ۲۶ تست فصل ۷ دهم
۵۶ دقیقه ۳۶ تست مسائل ژنتیک
تست آزمونی: ۲:۴۲ دقیقه ۱۳۰ تست
مجموعا ۲۱۲ تست

دوشنبه:
تست فصل ۲ و ۴ زیست دوازدهم
تست فصل ۳ و ۴ زیست دهم
تست فصل ۴ فیزیک دهم
تست فصل ۲ فیزیک یازدهم
تست جامع آمار و احتمال
تست فصل ۱ شیمی دهم
مرور فصل ۲ شیمی دهم
تست‌های روز ۲ و ۳ (۷ و ۹ اردیبهشت)


تحلیل آزمون‌های گذشته
 
 • شروع کننده موضوع
 • #13

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
دوشنبه:
زیست شناسی: ۵۸ دقیقه ۵۰ تست فصل ۴ دوازدهم
۱ ساعت و ۲ دقیقه ۴۰ تست فصل ۳ دهم
۱ ساعت ۲۰ تست زیست ۷ اردیبهشت (مربوط به فصل ۱ و ۲ دهم)
۲۲ دقیقه ۱۲ تست فصل ۴ دهم
ریاضی: ۵۹ دقیقه ۴۰ تست جامع آمار و احتمال
فیزیک: ۱ ساعت و ۱ دقیقه ۲۰ تست تعادل گرمایی
شیمی: ۱ ساعت ۳۰ تست فصل ۱ دهم
مجموعا ۶ ساعت و ۲۲ دقیقه و ۲۱۲ تست
(با این‌که چندان راضی‌کننده نبود [در مقایسه با خودم در چند ماه قبل‌تر] منتها احساس رضایتی دارم که فکر می‌کنم ناشی از اینه که دوباره تونستم به یه چنین جایی خودم رو برسونم و این خیلی برام با ارزشه. البته بازم یکسری کارها موندن که خب تقصیر خودم هم بود.)

سه شنبه:
تست جامع مثلثات
تست فصل ۱ و ۲ زیست دوازدهم
تست فصل ۲ فیزیک یازدهم
تست‌های مربوط به روزهای ۲، ۴ و ۷ (۷، ۹ و ۱۲ اردیبهشت)


تحلیل آزمون‌های گذشته
 
 • شروع کننده موضوع
 • #14

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
سه‌شنبه:
۱ ساعت و ۵ دقیقه ۲۰ تست زیست (فصل ۱ و ۲ دهم)
۱ ساعت ۳۰ تست جامع مثلثات
۲ ساعت و ۲ دقیقه مرور زیست شناسی دوازدهم (۴ فصل اول)
۱ ساعت و ۳۸ دقیقه ۴۵ تست زیست دوازدهم (فصل ۱ و ۲)
مجموعا ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۹۵ تست

چهارشنبه:
تست از ریاضیات پایه
مرور و تست مباحث جانوری یازدهم
تست فصل ۳ فیزیک دهم
تست فصل ۳ شیمی دهم
تست‌های مربوط به روزهای ۲، ۴، ۶ و ۷
 
 • شروع کننده موضوع
 • #15

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
چهارشنبه:
زیست شناسی: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه ۳۵ تست فصل ۲ و ۳ دوازدهم
۳۹ دقیقه ۱۲ تست دهم مربوط به ۷ اردیبهشت (فصل ۱ و ۲)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه ۲۶ تست دهم مربوط به ۹ اردیبهشت (فصل ۳ و ۴)
۱۷ دقیقه مرور دم امتحان (ایموجی عینک دودی)
شیمی: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ۲۵ تست دهم مربوط به ۷ اردیبهشت (فصل ۱)
ریاضی: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه ۲۵ تست مربوط به ۹ اردیبهشت (مجموعه، الگو و دنباله، شمارش بدون شمردن، آمار و احتمال)
مجموعا ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۱۲۳ تست

پنجشنبه:
آزمون ۷ دی ماز
تست ریاضیات پایه و جامع حد و پیوستگی
تست فصل ۲ فیزیک یازدهم
تست فصل ۳ فیزیک دهم
تست فصل ۳ شیمی دهم
مرور و تست جانوری زیست یازدهم
فصل ۷ زمین شناسی
تست‌های مربوط به روزهای ۲، ۴، ۶ و ۷
 
 • شروع کننده موضوع
 • #16

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
پنجشنبه:
۱ ساعت و ۲۳ دقیقه ۴۰ تست فصل ۲ فیزیک ۲
۵۰ دقیقه ۱۸ تست فصل ۳ شیمی ۱
۱ ساعت و ۲۰ دقیقه ۲۴ تست دهم مربوط به ۹ اردیبهشت (فصل ۳ و ۴)
۳۷ دقیقه ۱۰ تست آمار و احتمال یازدهم
۲ ساعت و ۵۲ دقیقه ۱۴۰ تست آزمونی
مجموعا ۷ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳۲ تست

جمعه:
عربی دوازدهم (قواعد و ترجمه) + برخی قواعد پایه
یادگیری کاربرد مشتق + تست آموزشی
تست فصل ۱ زیست یازدهم
مرور حفظیات فیزیک
تست‌های مربوط به روزهای ۴، ۶، ۷ و ۱۲
تحلیل آزمون دیروز و آزمون‌های گذشته


قلم‌چی ۹ دی
 
 • شروع کننده موضوع
 • #17

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
جمعه:
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه عربی دوازدهم
زیست شناسی:
۱ ساعت و ۵۲ دقیقه ۵۰ تست جامع جانوری
۵۰ دقیقه ۳۰ تست فصل ۱ یازدهم
۱ ساعت و ۲۲ دقیقه ۳۰ تست مربوط به ۱۱ اردیبهشت (فصل ۵ دهم و جانوری یازدهم)
ریاضی: ۲۶ دقیقه یادگیری کاربرد مشتق (اکسترمم‌های نسبی تابع)
۵۴ دقیقه ۲۰ تست آموزشی کاربرد مشتق
مجموعا ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۱۳۰ تست

شنبه:
تست مشتق
یادگیری کاربرد مشتق + تست آموزشی
تست فصل ۲ و ۳ زیست یازدهم
تست فصل ۳ فیزیک دوازدهم
تست فصل ۱ شیمی یازدهم
مرور فصل ۲ شیمی دوازدهم + تست
تست‌های مربوط به روزهای ۴، ۶، ۷ و ۱۲


تحلیل آزمون‌های گذشته

قلم‌چی ۹ دی
 
 • شروع کننده موضوع
 • #18

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
بعد از مصیبتی که به هر حال وارد شد، درس‌ها پیش رفتن؛ منتها برنامه نه. بعد از کلنجارهایی با خودم، با اندک بهبودی که به دست آوردم و هم‌چنین یادگاری که در دست دارم، می‌خوام ادامه بدم. اول باید یک مقداری این چند روز رو جبران کنم. حقیقتا حوصله‌ی نوشتن گزارش این چند روز رو هم واقعا ندارم.

چهارشنبه:
ادامه یادگیری کاربرد مشتق + تست آموزشی
تست مشتق
تست فصل ۳ زیست یازدهم
تست فصل ۲ فیزیک یازدهم
تست فصل ۳ فیزیک دوازدهم
تست شیمی یازدهم
تست‌های مربوط اردیبهشت (زیاد و کامل هستن!)


فصل ۵ و ۶ و ۷ زمین‌شناسی
 
 • شروع کننده موضوع
 • #19

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
دوستان ببینید. (هر چند احتمالا نمی‌بینید. دارم با خودم صحبت می‌کنم فی‌الواقع) من حدود دو هفته‌ست که نتونستم این‌جا چیزی بنویسم. علتش رو هم در این می‌بینم که مرز بین روز و شب برای من از بین رفته. همیشه شبه و من هم در اغلب ساعات روز بیدار و دیگه مرزی به اسم خواب درست و حسابی این وسط وجود نداره که دو روز متوالی من رو از هم جدا کنه. من با این وضعیت مشکل خاصی ندارم واقعیتش؛ منتها به اون برنامه‌ی روزانه نوشتن و گزارش از روزی که گذشت، تهیه کردن، بی‌نهایت علاقه دارم هنوز. فلذا یکبار دیگه سعی می‌کنم بنویسم تا کم کم دستم بیاد که کجا دو روز متوالی از همدیگه جدا میشن [برای من!].

سه‌شنبه:
یک آزمون جامع سه دفترچه‌ای + تحلیل
جمعبندی سریع
مطالعه‌ی سریع زمین‌شناسی
تحلیل آزمون‌های گذشته
 
 • شروع کننده موضوع
 • #20

MarMari

کاربر حرفه‌ای
کنکوری 1402
ارسال‌ها
568
امتیاز
11,364
نام مرکز سمپاد
فرزانگان
شهر
تنکابن
سال فارغ التحصیلی
1402
مدال المپیاد
زهی خیال باطل
شنبه: (اول هفته، اول ماه، اول ترم و اصلا بسیار زیبا)
۵۰ دقیقه تست زمان‌دار شیمی آلی (مباحث مربوط به فصل ۱ شیمی ۲) - ۴۲ تا از ۵۰ تا + ۲۰ دقیقه تحلیل
۴۰ دقیقه تست زمان‌دار فصل ۵ زیست دوازدهم - ۲۹ تا از ۴۰ تا + ۵۶ دقیقه تحلیل
۴۰ دقیقه تست زمان‌دار حرکت‌شناسی - ۲۰ تا از ۳۰ تا + ۳۶ دقیقه تحلیل
۲۰ دقیقه ۲۵ تست زمان‌دار الکتریسیته‌ی ساکن
مجموعا ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه و ۱۴۵ تست

بعد از اینکه مشکلم در مقوله‌ی کنکور (کند بودن در دو درس شیمی و فیزیک) به صورت علنی و این‌بار طی یک آزمون رسمی با چاشنی یک شکست مفتضحانه بر همگان آشکار شد، تاکیدم بر محدود کردن زمان برای تست‌ها بالا رفت و سعیم بر این هست که تست زمان‌دار رو به صورت جدی حتی در اون دو درسی که در اون‌ها مشکل تنظیم وقت نداشتم، دنبال کنم.

یکشنبه:
تست فصل ۱ زیست‌شناسی یازدهم
تست الکتریسیته‌ی ساکن
تست دینامیک
تست شیمی آلی و مسائل pH
تست مشتق و کاربرد مشتق
 
بالا